Teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek: makine ve kalıp parkımızı sürekli yenileyerek, Kaliteli ham madde ve karışım satın almada ödün vermeden, kuruluşumuzda sürekli deney ve analiz yaparak, kalite kontrol noktalarını artırarak, uzun ömürlü, dayanıklı, kolay taşınabilir ve TSE şartlarına uygun, güvenli, sağlığa zarar vermeyen ve sürekli müşteri şartlarını sağlayan ürün üretmek,

Personelimizi sürekli sosyal ve teknik açıdan eğiterek, müşterilerimizi eğitip taleplerine sürekli cevap vererek; garanti şartlarını yerine getirmek, bayilerimizin
taleplerini sürekli dikkate alarak; ürün yelpazesini geliştirmek ve Bayilerimizi Gap Sulama Sistemleri Ailesinin bir ferdi görerek; kazançlarını sürekli artırıp,
kuruluşumuza bağımlı olmalarını sağlamak,

Çevreci çalışanları ile GAP’tan damlayan her su damlasını doğaya ve çevreye akıtarak;
GAP’ın suya hasret kalan topraklarının atardamarı olmak kalite politikamızdır.

Kalite Politikası;
– Gap Sulama Sistemleri’nin kuruluş amacına (varoluş nedeni) uygundur,
– Müşteri istekleri ile ilgili yasal şartlarının sağlanması ve uygulanan Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içerir,
– Kurumsal kalite hedeflerinin oluşturulması ve gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolüne yönelik bir çerçeve sağlar,
– Kalite politikası Gap Sulama Sistemleri’nin belirli yerlerinde asılıdır.
– Periyodik toplantılarla da çalışanların anlamasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilir.

Yapılan toplantılarda kalite politikasının tüm personele anlatılmasının amacı;
Tüm çalışanların kalite politikasını anlaması, özümsemesi, benimsemesi ve yapılan tüm faaliyetlerde kalite politikasının göz önünde bulundurulmasını sağlamaktır.
Kalite politikası yönetim gözden geçirme toplantılarında uygunluk açısından gözden geçirilir.
Gerektiğinde değiştirilir.